Finansiering av tredemøller

Når treningssentre, og andre bedrifter skal ha finansiering av tredemøller er det mest vanlig å finansiere dette ved hjelp av leasing.

Kunden ingår en leasingavtale med et av de mange leasingselskaper som finnes i det norske markedet. Vi som leverandør av utstyret har et bredt kontaktnett hva gjelder leasing, og hjelper kunden finne riktig leasingpartner.

Leasingselskapet kjøper deretter tredemøllene av oss som leverandør, og blir eier av utstyret. Treningssentret eller bedriften betaler et fast beløp til leasingselskapet hvert måned for å bruke utstyret. Tredemøllene leases som oftest over en 5 års periode.

Hvis ønskelig kan kunden i løpet av leasingsperioden sammen med leasingselskapet, og oss som leverandør se på endringer i leasingavtalen. Dette kan være aktuelt dersom treningssentret f eks ønsker å oppgradere til tredemøller med nyere teknologi.

Etter avtalt leasingperiode står kunden fri til å enten levere tilbake tredemøllene, skifte utstyret ved å inngå en leasingavtaler på nye tredemøller, eller å kjøpe ut utstyret fra leasingselskapet.

Den store fordelen med leasing er å frigjøre kapital. Ved anskaffelse av treningsutstyr er det nemlig unødvendig å binde kapital i utstyret da likvider heller bør brukes på markedsføring, lønn og andre driftskostnader.

En leasingavtale kan også kombineres med annet treningsutstyr som føres av Eleiko Sport AS som er en total leverandør av utstyr innen både styrketrening og kondisjon. Det innebærer at kunder med en solid økonomi kan gjøre store oppgraderinger eller investeringer uten stort kapitalbehov.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat rundt finansiering av tredemøller og annet treningsutstyr.

Spørsmål rundt finansiering?

Daniel Eriksen

Ring 926 50 231